Onze gevoelens en emoties zijn
de verbinding tussen de diepere lagen van ons zelfervaren:
onze drijfveren, wensen, dromen, verlangens en idealen
&
de context van ons leven:
afkomst, historie, gebeurtenissen, ontwikkeling, relaties en verbindingen

Samen schrijven ze ons levensverhaal
Bewegend tussen diepte- en hoogtepunten

Basis & Methodiek

ZelfwaarderingsTheorie en ZKM

EmotieDiversiteit

Growth Mindset

Systemische & Energetische Principes

Speltheoretische Principes