Home is where the heart is

Mijn advies?
Laat je hart niet thuis, als je op reis gaat. Of dat nou letterlijk of figuurlijk gesproken is.
Thuis zal altijd thuis blijven. Een deel van je hart, familie, vrienden, opgroeien en geschiedenis ligt daar.
Essentiele en existentiele herinneringen verdwijnen niet. Eerder worden ze levendiger en komen vaker boven drijven naarmate je ouder wordt. Ze duiken steeds weer op. Je neemt ze mee overal waar je heen gaat, wegen niks, gebruiken geen plaats in je rugzak en als je ze koestert, zijn het “little treasures of fortune, growth and wisdom”.
Pijn en liefde trekken samen op in het pad, dat ons leven zal complementeren. Beter alles maar een waardige en passende plek geven dan.

Deze website was tot voor kort het visitekaartje van mijn werkende bestaan. Ik dacht toen nog, dat zoiets belangrijk was om mezelf te presenteren in de huidige digitale werkelijkheid.
Zakelijk heeft het me niet veel opgeleverd. Dat was ook niet echt mijn drijfveer. In mijn werk en studies en was het “goede, ware en schone”, waar Plato over sprak altijd mijn leidraad.
De waarde van simpel mens zijn. De zoektocht, die dat met zich meebrengt naar zingeving in relaties en bestemming. Een hobbelig pad met uitdagingen, valkuilen en de onvermijdelijke missers en ook hoogtepunten.
Werk ligt nu achter mij. Die druk valt weg. Mijn drijfveer blijft hetzelfde. Het pad naar alle waarschijnlijkheid even hobbelig.

AplusZ verbindt A met Z en alles ertussen.
In de Waarderingstheorie van Els Hermans-Jansen & Hubert J.M. Hermans staat de A als symbool voor fundamentele behoefte aan de ander, de medemens, verbinding met iets, iemand, een doel, veiligheid en geborgenheid. De Z staat voor behoefte aan zelfstandigheid, kracht, autonomie, groei, zelfvertrouwen, overleven en overwinnen. In de Waarderingstheorie worden deze behoeften kernmotieven genoemd. Beiden kunnen door omstandigheden gefrustreerd of bevredigd raken, als gevolg waarvan alle mogelijke menselijke reacties en emoties zich kunnen vertonen.
Het afwisselend samengaan tussen deze twee in steeds veranderende contexten, geeft mensen impulsen en kansen om gebeurtenissen en omstandigheden aan zichzelf te toetsen, passende keuzes te maken, te groeien en zich te ontwikkelen. Soms lopen mensen vast in dit proces of blijven hangen in een status quo.

Robert M. Pirsig schrijft in zijn boek “Lila – Een onderzoek naar zeden” over dynamische en statische kwaliteit.
Dynamische kwaliteit is simpel gezegd, een noodzakelijke oorzaak van beweging in het leven, waar de huidige situatie tekort schiet. Kortom de drijfveer en creativiteit, die streeft naar verbetering. Het werkt zo voor individuele mensen, maar ook in teams, samenlevingen en eigenlijk alles wat benoembaar is, zoals onder andere filosofie en wetenschap.
Statische kwaliteit is het paradigma in de wetenschap, de cultuur en set van regels en structuren in de maatschappij, bedrijven, gezinnen en families, sportteams, etc., die nodig zijn om te functioneren als entiteit. Als deze structuur niet meer voldoet, moet er iets anders voor in de plaats komen.
Iets wat evolutie en ontwikkeling niet tegenhoudt, maar doorgaat waar het niet meer verder kan op oude voet.

Inzoomend op mijzelf is dit een treffende metafoor voor waar ik nu in mijn leven sta of beter beweeg. Als er iets binnen in je blijvend knaagt, is het tijd om de reis te hervatten.
Moderne sociale media zijn vluchtig, dringen zich op en lenen zich over het algemeen niet voor bezinning en diepgang.
Met deze website wil ik een inkijkje geven op wat mij zoal bezighoudt. Daarmee is het gelijk een middel om vanaf overal in contact te blijven en te delen. Dat doe ik graag met iedereen, die er toe doet, mij toegenegen is en er in eigen tempo kennis van wil nemen.

Weet, dat ik met regelmaat aan jullie denk.

Jan