Wij kijken naar mensen

Zeggenschap en sociale betrokkenheid zijn basisbehoeften van mensen. Ontneem hen één van twee en je ontneemt een deel van hun waardigheid, betekenis, verantwoordelijkheidsgevoel en persoonlijk eigenaarschap.
Mensen floreren bij het in hen gestelde geloof. Ze gedijen als basisbehoeften voldoende aandacht krijgen.

Onze visie

Vitaliteit en engagement is het kapitaal van iedere vorm van samenleven en samenwerken. Het wordt gevoed door een proces van zingeving en betrokkenheid.
In gezonde situaties wordt dit zingevingsproces onderkend. Het krijgt aandacht en wordt gefaciliteerd in voortdurende onderlinge afstemming. De energie die daarbij vrijkomt, leidt vaker tot duurzame keuzes, ontwikkeling, samenwerking en samenleven.

Onze uitdaging en uw oplossing

Hart, hoofd en handelen op één lijn met actuele, persoonlijke vraagstukken !

  • Het oplossen van zingevings- en functioneringsvraagstukken van mensen, privé, binnen teams, organisaties, overheid en gemeenschappen.
  • Het borgen van betrokken, verantwoordelijk en vitaal eigenaarschap in balans met respect voor waarden en kwaliteiten van anderen.
  • Het versterken en uitbreiden van ondersteunende netwerken en contacten.
  • Dat doen we met u en desgewenst binnen uw eigen omgeving. We werken samen met partners, die bewezen expertise bezitten en hun netwerk kunnen inzetten.

 

Neem gerust contact met ons op