Ingediend door J@n_Sch@lkx op di, 12/09/2017 - 09:29
Peperkamp Coaching

Waar het project Turn-Over zich reeds bewezen heeft voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt en sociaal maatschappelijke deelname, is een pilot gestart voor vastlopende leerlingen in het VO. Gezien de impact van de sport op jongeren met een verdwenen perspectief, wordt verwacht dat ook dit project aan zal slaan.

Samenwerking 

Joeri Peperkamp, de initiatiefnemer van Turn-Over heeft daarvoor contact gelegd met Jan Schalkx. Jan en Joeri kennen elkaar vanwege gedeelde passie voor de rugbysport en het werken met jongeren. Tel daarbij op de ervaring van Jan binnen het onderwijs aan vastgelopen VO-leerlingen en de optelsom is snel gemaakt.

Pilot

De pilot is deze week gestart met een jongen, die werkt via het IVIO online leerlingsysteem, dat wordt ingezet voor leerlingen die om een of andere reden niet meer naar school kunnen. Zij kunnen op eigen niveau de gekozen vakken volgen, online inhoudelijke hulp en instructies krijgen en afsluiten met toetsing. Jan is betrokken als backup voor motivatieproblemen, planning en andere zaken, die aandacht vragen. De pilot wordt gefaciliteerd door school en gemeente.

 

IVIO Online leerlingsysteem
IVIO online leerlingsysteem