Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op vr, 20/01/2017 - 13:16
Logo TransitieProfessionals

TransitieProfessionals Hanneke Koomans en Annette van den Bergh zetten 2015/2016 het ZelfCoachSpel succesvol in bij grootschalige transitie van de OmgevingsDienst NZKG. Toepassing van Transitiefoto van het ZelfCoachSpel en coaching resulteert in vermindering van weerstand en toename van betrokkenheid van 12 teams.
In 2016 wint de dienst de Eenvoudig Beter trofee uit handen van minister van I&M, Minister Schultz van Haegen.

Het succesverhaal gaat verder

De opgedane kennis en ervaring speelt een rol in het boek van Marjan Schils en Patricia Croese:
"Digitale Transformatie – zo doe je dat. Een niet-ICT-boek voor transitiemanagers in de (semi)publieke sector."
Eind 2016 neemt Bas Eenhoorn het boek van Zinvol Organiseren in ontvangst. Het boek wordt langzamerhand een standaardwerk binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en ander overheidsorganisaties.

AplusZ is trots, dat TransitieProfessionals, Zinvol  Organiseren en ZelfCoachSpel tot partners gerekend kunnen worden.