Pilot-project Turn-Over voor leerlingen

Ingediend door J@n_Sch@lkx op di, 12/09/2017 - 09:29

Waar het project Turn-Over zich reeds bewezen heeft voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt en sociaal maatschappelijke deelname, is een pilot gestart voor vastlopende leerlingen in het VO. Gezien de impact van de sport op jongeren met een verdwenen perspectief, wordt verwacht dat ook dit project aan zal slaan.

Korte Training ZelfCoachSpel

Ingediend door J@n_Sch@lkx op wo, 15/03/2017 - 12:48

Bedoeld voor professionals, die zich richten op empowerment en zingeving bij medewerkers, cliënten, leerlingen, specifieke doelgroepen en individuen.
In veel gevallen zal het gaan om coaches, facilitators, consultants, docenten/mentoren, HR-managers/leidinggevenden, therapeuten en andere professionals binnen het maatschappelijk domein.

Klik hier voor meer info

Succesvolle samenwerking Essenciam en AplusZ

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op vr, 20/01/2017 - 08:37

De samenwerking tussen Essenciam en AplusZ is succesvol tot stand gekomen. Onder de noemer "Nemotiveren" zijn een reeks aan trainingen ontwikkeld voor bedrijven en organisatie. Meerdere workshops en try-outs in de Nieuwe Energie te Leiden hebben geleid tot tevredenheid en nieuwe inzichten voor HR-klanten.
Respectievelijke eigenaren Bert Holman en Jan Schalkx zien hierin een vruchtbare aanleiding om de lijn door te zetten.

TransitieProfessionals en ZelfCoachSpel succesvol bij OmgevingsDienst NZKG

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op vr, 20/01/2017 - 13:16

TransitieProfessionals Hanneke Koomans en Annette van den Bergh zetten 2015/2016 het ZelfCoachSpel succesvol in bij grootschalige transitie van de OmgevingsDienst NZKG. Toepassing van Transitiefoto van het ZelfCoachSpel en coaching resulteert in vermindering van weerstand en toename van betrokkenheid van 12 teams.
In 2016 wint de dienst de Eenvoudig Beter trofee uit handen van minister van I&M, Minister Schultz van Haegen.